I když loňská úroda trnek byla špatná, přesto se sešlo na hodnocení 35 vzorků slivovice. Hodnocení bylo dvojí - odborné a veřejné. Odborná porota měla 10 členů a vedoucím byl majitel palírny z Kelče. Vzorky slivovice se hodnotily známkou, jako ve škole.

1 - slivovička lahodná, jak mana nebeská

2 - slivovička léčivá a voňavá, mysl povznášející

3 - slivovička dobrá, pitelná, tělo zahřívající

4 - lihovina fungující, opici probouzející

5 - opodeltok či alpa by lépe chutnala, kolenomaz

Všichni hodnotící se letos shodli na tom, že všechny vzorky byly na dobré úrovni, čili pitelné.

Odborná porota udělila:

1. místo Tomáši Rýparovi

2. místo Františku Hlavicovi

3. místo Jiřímu Hermanovi

Všichni měli slivovici z trnek a pálili v Kelči. 1. a 2. místo obsadili Těšíčáci.


Veřejnost vyhodnotila:

1. místo Karlu Čechovi

2. místo Tomáši Rýparovi

3. místo Jiřímu Číhalovi

Všichni z naší obce.

Odměnou všem třem byl pohár a tričko.


Také se konala soutěž o nejlepší Těšickou pomazánku, kterých se sešlo celkem 22, což účastníky překvapilo. Byly to česnekové, rybí, škvarkové, sýrové, z červené řepy, sloní pomazánka, ale i špenátová a další druhy. Všechny byly velice dobré a bylo těžké vybrat tu nejlepší.

Na 1. místě od paní Víkové byla špenátová

na 2. místě od paní Teiklové z červené řepy

a 3. místo od Štěpána Rýpara byla sýrová

Všichni tři obdrželi líbivou zástěru a misku.


A kdo soutěžil a nevyhrál, tak měl šanci vyhrát v bohaté tombole, kterou zajistili pořadatelé od štědrých sponzorů a bylo celkem 84 hodnotných cen. Nebylo snad člověka, který nevyhrál. Někdo více cen, někdo méně, ale radost udělala každá.

Byly to třeba demižóny, barel, květiny, kalendáře, mouka, nůž, velké balení rýže, sadařské nůžky, sada šroubováků a samé použitelné věci, takže spokojenost všech.

Tento ročník koštu se vydařil jako všechny předešlé a poděkování patří všem všem, kdo se na něm jakkoliv podílel a nebyli to jen bratři hasiči, ale i ostatní občané.

Milena Rušarová, Horní Těšice