Tradičně, jako každý rok, připravil spolek sdružení rodičů a přátel školy ve spolupráci s dětmi ZŠ a rodiči v kulturním domě bohatý vánoční jarmark, taneční a pěvecké vystoupení těch nejmladších a samozřejmě mikulášskou nadílku s čerty, andělem a Mikulášem.

Po skončení se všichni přítomní shromáždili před kulturním domem, kde po slavnostním odpočítávání starostou obce byl vánoční strom rozsvícen. Novinkou a středem pozornosti nejen dětí, ale všech přítomných, byl betlém s dřevěnými vyřezávanými sochami.

„Inspirací pro mě byla lednová návštěva spřátelené obce Bratřejov na Zlínsku, kde obdobný betlém zdobí náves obce už řadu let“ – říká starosta obce Vladimír Martínek. „A když ho mají v Bratřejově, proč by nemohl být i u nás?“

Příjemná atmosféra u vánočního stromu se svařákem, nebo punčem, byla zakončena k velké radosti všech dětí krásným ohňostrojem.

Vladimír Martínek