Vše co nám doslouží a nepotřebujeme, se stává odpadem. Sběrný dvůr je jediné místo na světě, kam můžeme legálně odvézt věci, které nepotřebujememe. S vyjímkou nebezpečných odpadů.

Podle informací starosty Brodku u Přerova Romana Zbožínka činily celkové náklady na vybudování 4,2 milionů korun a SFŽP přispěl dotací ve výši 2,7 milionů korun. Kapacita pro třídění odpadů ve sběrném dvoře je 175 tun za rok. Provozní řád pro nový sběrný dvůr byl schválen rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje na dobu pěti let.

Sběrný dvůr bude pro občany otevřen v pondělí a ve čtvrtek v odpoledních hodinách a v sobotu dopoledne.

Jan Teimer