Tato služba je ve smlouvě o provozování kanalizační sítě s OÚ Brodek u Přerova.

V letošním roce se prováděly tyto monitoringy v Jiráskově a Havlíčkové ulici.

Jan Teimer