Černá labuť nebo Teorie černé labutě je metaforou popisující důležité neočekávané události, které mají významný dopad na společnost.

Tyto události se odchylují od toho, co je běžné, a proto je obtížné je předvídat. Často se objevují snahy tyto události ze zpětného pohledu racionalizovat.

Jarmark v Brodku u Přerova.
Keramický jarmark přilákal do Brodku u Přerova davy. Podívejte se