V neděli 9. ledna při mši svaté pan farář požehnal koledníkům, kteří se poté vydali do ulic obce, aby s úsměvem a se známými slovy My Tři králové jdeme k vám… prozpěvovali všem lidem, kteří přispěli do kasičky.

Štědrost těch, kteří koledníkům otevřeli dveře svých domovů, byla veliká.

Divadelní představení Zlatovláska v podání Divadelního spolku Dominika Kokory.
Jedno trojí divadelní představení. Kokorská Zlatovláska přinesla radost

Ve Vlkoši se podařilo vybrat 48 200 korun. Děkujeme všem lidem, kteří přispěli do letošního ročníku Tříkrálové sbírky a také koledníkům, kteří obětovali svůj volný čas pro dobrou věc.

Markéta Červinková

Žáci ročníku 1973 ze základní školy ze Šatova na Znojemsku na lyžařském výcviku na Labské boudě
RETRO: Sáně, lyže, brusle. Jak jste si užívali sněhu vy?