Místo se nachází uprostřed krásné přírody na křižovatce turistických cest asi kilometr jižně od osady Skelná huť, kterou najdete u silnice mezi Protivanovem a Žďárnou. Sám o sobě dvůr vznikl přibližně v 1. polovině 18. století.

Už dříve ale na jeho místě stál lovecký zámeček. Ten zde vyrostl někdy před rokem 1671 v návaznosti na tamní oboru, která zde byla založena pro chov zvěře někdy ve 2. polovině 16. století.

Písemně je zámek doložen až v tzv. "soupisu komínů" boskovického panství z roku 1671 za Jana Bohuše Morkovského ze Zástřizl. V roce 1672 je v oboře evidována i kaple Sv. Huberta.

V případě Oborského dvora jako celku se jedná o architektonicky zajímavou stavbu s věžičkou a velkým holubníkem ve dvorním traktu.

Po různých vlastnících připadl dvůr Boskovickému velkostatku, Tomu patřil dvůr se zámkem až do roku 1948, kdy přešel do majetku státu a byl využíván různými zemědělskými organizacemi. Na počátku 90. let 20. století došlo restituci objektu.

V současné době patří budovy společnosti Steelpark s. r. o. a hospodaří v něm Polesí Niva. Objekt se postupně rekonstruuje.

Navíc byly nedávno v okolí Oborského dvora přistaveny další objekty a dančí obora. Když budete mít štěstí můžete zde daňky zahlédnout.

Co však stojí určitě za vidění kromě samotných budov Oborského dvora, jsou od jara do podzimu bujaře kvetoucí louky v okolí. Pod dvorem navíc objevíte malebný revitalizovaný rybník z fondů EU.

Charlie Rosen
Použité zdroje: www.hrady.cz