Ve své věkové kategorii Jun-1-E vyhráli standardní tance a v latině byli druzí.

Potom mezi staršími Jun-2-E opět potvrdili své kvality a vyhráli latinsko-americké tance, ve standardu byli třetí.

Nejlépe zatančili valčík a jive, ale všechny jejich tance byly ukázkové.

Vlastimil Tumpach, prezident A-klubu Hranice