Těsně za ní skončil kos černý a s odstupem pak sýkora modřinka. Tato trojice byla nejčastěji pozorována i v roce 2004, kdy program vznikl. Ovšem, tehdy byl nejčastějším druhem zahrad kos černý a koňadra byla druhá.

Zimní kolo soutěže Živá zahrada proběhlo tradičně během Vánočních svátků. Lidé na svých zahradách zapisovali výskyt jednotlivých druhů ptáků a samozřejmě měli možnost je lákat na krmítka.

Je potěšující, že program pozorování divokých zvířat na zahradách vstupuje už do svého 18. ročníku a stále více získává na oblibě. Účastní se ho už více jak 1750 zahrad. Za ta léta pozorování podle stále stejné jednoduché metodiky už přináší zajímavé výsledky.

Například ve srovnání se zimou 2004, kdy se sýkora koňadra vyskytla jen na 80 % zahrad, v roce 2020 už to bylo na 93 % zahrad. Kos černý byl v roce 2004 na 92 % zahrad, v roce 2020 to bylo na 90 %.

Krize, kdy se v letech 2017 -2018 tento druh propadl na pouhých 70 %, je již zjevně překonána. Určitě potěší, že na zahradách rok od roku stále více stoupá výskyt vrabců. Vrabec domácí byl v roce 2004 pouze na 23 % zahrad, polní jen na 16 %. Tyto Vánoce to bylo 57 % zahrad s vrabcem domácím a 46% s vrabcem polním.

Program Živá zahrada je typickým programem tzv. občanské vědy. Díky zapojení laické veřejnosti jsou zjišťovány cenné údaje o některých prvcích naší přírody. Ty pak mohou dobře posloužit jak vědcům, tak třeba v praktické ochraně přírody.

Přihlášku zahrady do soutěže Živá zahrada lze vyplnit kdykoliv během roku zde: https://www.zivazahrada.cz/soutez/prihlaska-2/ . Nejbližší termín pozorování je stanoven na 21. až 23. května 2021, pro školní zahrady pak 17. – 21. května 2021.

Petr N. Stýblo,
Český svaz ochránců přírody