Ve formě geocachingové hry nachystali putování o šestnácti zastaveních po mikroregionu Střední Haná.

Naučná stezka je koncipována tak, aby se návštěvníci mikroregionu dozvěděli o zajímavostech přírodního, kulturního a historického charakteru.

Co bylo hlavním podnětem k jejímu vzniku? Sourozence popuzovalo často slýchané tvrzení, že se v jejich okolí nenachází nic zajímavého.

Sokolík Pepík vyzývá k výletům na zajímavé mosty.
Sokolík Pepík vyzývá k výletům na zajímavé mosty. Děti zabaví pohybové úkoly

I proto se ve výběru míst kromě těch známých zaměřili i na ta, která zůstávají utajena i zdejším rodákům. Stezku je možné absolvovat pěšky nebo na kole, najednou nebo po částech.

Kontrolní místa stezky budou turistům k dispozici až do 30. září. V této době bude také probíhat soutěž se slosováním o ceny z mikroregionu.

Jak hrát?

Výletník či „hráč“ si v infocentrech mikroregionu (Kojetín, Tovačov nebo Němčice nad Hanou) vyzvedne brožurku, do které bude sbírat razítka z jednotlivých zastavení. Po sesbírání všech „kontrolek“ v infocentru odevzdá ústřižek ke slosování.

Školní rok 2021/2022 na ZŠ Trávník Přerov.
Jaký byl školní rok na ZŠ Trávník v Přerově? Děly se zde velké věci

Hlavním záměrem obou chlapců je provést obyvatele mikroregionu zajímavými místy, motivovat je k procházce či jízdě na kole po svém okolí a přitom si zasoutěžit o zajímavé ceny. Hra má i své hlubší aspekty – měla by obyvatele regionu upozornit na zodpovědné chování k přírodě, na nadprodukci odpadů či klimatické změny.

Tyto informace nachystali studenti Gymnázia Kojetín, kteří jsou zapojeni do projektu Aktivní občanství v globálních souvislostech. Krátké texty s obrázky a grafy návštěvníky ubezpečí, že razítko hledají na správném místě.

V Henčlově slavili 100 let sokolovny.
100 let henčlovské sokolovny a 101 let Sokola oslavili výstavou i pohybem

Stezka Letem středem Hané by měla oslovit především rodiny s dětmi. Pro děti bude sbírání razítek na jednotlivých zastaveních jistě motivující, dospělí zas ocení nové informace o regionu (často vyhledané v místních kronikách) a o tom, jak se chovat odpovědně k přírodě i celé planetě. Autoři ovšem sází na to, že projekt zaujme i mladé lidi nebo aktivní seniory.

Sraz rodáků v Bezuchově.
Slunečný den přál oslavám v obci Bezuchov

Soutěž by nebylo možné zrealizovat bez těchto partnerů a jejich finanční i materiální pomoci:

  • Mikroregion Střední Haná (financování tisku a zveřejnění v mediích)
  • Obce v mikroregionu (výhry, dary a propagace)
  • Město Kojetín a Městské kulturní středisko (financování tisku)
  • Informační centra v Kojetíně, Němčicích nad Hanou a Tovačově (celková propagace a sbírání ústřižků)
  • Člověk v tísni (financování razítek a krabiček v rámci projektu Mládí chrání klima)
  • Gymnázium Kojetín (zpracování témat týkajících se odpovědné spotřeby a klimatických změn v rámci projektu Světová škola a Aktivní občanství v globálních souvislostech, propagace soutěže)
     

Dana Dýmalová, Gymnázium Kojetín

Studenti GJB a SPgŠ v Přerově navštívili Španělsko a Itálii.
Studenti GJB a SPgŠ v Přerově poznávali život i kulturu ve Španělsku a Itálii
Povodně 1997: Troubky.
25 let od ničivých povodní na Přerovsku a Hranicku: Když nastaly deště...