V začátku akce vystoupily gymnastky se svojí prázdninovou choreografií V peřině. Na příchozí potom čekalo celkem šest zábavných stanovišť na téma lidské tělo.

Procvičovali si svaly, obratnost při hodu kroužkem, fyzičku při běhu, kapacitu plic při sfouknutí míčku do kbelíku a další. Po splnění každého z tématických úkolů si zapsali název stanoviště do hrací kartičky a v cíli trasy jim v tajence vyšlo slovo "život".

Sraz ročníku 1938 v Kokorách 17.8.2023.
V Kokorách se setkali spolužáci ročník 1938, po 70 letech. Podívejte se

Děti prožily pěkné inspirativní odpoledne a současně si již mohly vybírat ze široké nabídky zájmových kroužků.

Od 4. září se zájemci mohou těšit na ukázkové hodiny zájmových činností, 6. a 7. září pak na Dny otevřených dveří v Atlase, v Bios i ve škole J. A. Komenského v Předmostí. Pravidelnou činnost zahajujeme v týdnu od 18. září.

Dagmar Mlčáková,
SVČ Atlas a Bios, Přerov