Po podplukovníkovi Miroslavu Havelkovi převzal k 1. lednu praporní otěže zkušený voják, který v armádě slouží již pětadvacátým rokem. Podplukovník Miroslav Tomiczek dosud působil na odboru plánování Velitelství pozemních sil, kde s přestávkami a na různých pozicích strávil velkou část svého profesního života. Mimo to sloužil devět let u 103. střediska CIMIS/PSYOPS. Čtyřikrát byl vyslán do zahraniční operace.

Nového velitele čeká spousta úkolů a výzev. Jedním z nezbytných a dlouho očekávaných je dokončení rozsáhlé rekonstrukce budov praporu v areálu Dukelských kasáren. V první polovině letošního roku se prapor dočká modernizace v podobě nového kolového obrněného vozidla spojovacího KOVS, pokračovat bude přezbrojování na nový typ ruční zbraně. Nepochybně dalším důležitým úkolem je udržení stabilního počtu vojáků a s tím související neustálé zvyšování jejich vycvičenosti.

Spolusetkávání Přerov na Trojáku.
Spolusetkávání Přerov v akci aneb Jak jsme lyžovali na Trojáku na monoski

„Jsem si vědom, v jaké situaci se nacházíme a jaké výzvy z toho budou pro nás v roce 2024 plynout. Nemám obavy, že bychom stanovené úkoly a cíle neměli společně v příštím roce zvládnout,“ dodal podplukovník Tomiczek. Vojákům připomněl hlavní úkoly kladené na 143. zásobovací prapor. V závěru své zdravice popřál vojákům vše nejlepší v novém roce.

V průběhu nástupu velitel přivítal 12 nových příslušníků, kteří posílí všechny jednotky praporu. Na základě vyhlášení personálních rozkazů dekoroval podplukovník Tomiczek do vyšších hodností celkem dvanáct vojáků. Poblahopřál jim k nové pracovní pozici a předal čerstvě povýšeným příslušníkům nové hodnostní označení.