Název osady je odvozen od slova Loboda. Není známo a doloženo, zda to byl zakladatel osady, či její majitel nebo vůdce nějakého kmene, při usazování prvních usedlíků. Obec Lobodice dle doložených zpráv patřila Kroměřížskému biskupskému panství jako léno až do roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství.

Lobodice leží v nadmořské výšce 200m, za posledními výběžky Drahanské vrchoviny na jejím úpatí, mezi řekami Moravou a Valovou a městy Kojetínem a Tovačovem. Rozloha obce je asi 700 ha zemědělské půdy a 97 ha lesa.

Dříve zde byly dva mlýny, sladovna, pivovar a víno palírna. V současnosti se v obci nachází podzemní zásobník plynu RWE, Betonika, některé menší provozovny v dřívějších prostorech VSD Praha, soukromí zemědělci a drobní podnikatelé. Obec má nyní necelých 700 obyvatel.

Zahraniční stáže Obchodní akademie Přerov.
Studenti Obchodní akademie Přerov vyrazili poznávat Irsko, Španělsko i Estonsko

Sbor dobrovolných hasičů v Lobodicích byl založen 18.března 1923. Prvním starostou byl Jan Kadlec a sbor čítal 25 členů. Byl součástí kojetínské župy. 29. června toho roku, za spoluúčasti hasičů z Oplocan zde proběhlo první cvičení. Veškerá hasičská výzbroj byla uskladněna v místní Sladovně.

Později byla zakoupena čtyřkolová stříkačka. Mladý sbor měl i samaritánskou službu. V roce 1928 bylo dokončeno hasičské skladiště s krásnou rozhlednou, které se říkalo: „Jubilejní “, protože bylo právě deset let od vzniku Československé republiky.

V dalších letech sbor dobře pracoval a přispíval i do kulturní pokladnice obce. Válečné období způsobilo útlum činnosti. Po 2. světové válce začal sbor ožívat. V roce 1958 byla dokončena dostavba hasičské zbrojnice. Začátkem 60. let nastoupila nová vlna hasičského elánu.

Studenti z Lipníku nad Bečvou v celostátní soutěži Co víš o energetice.
Studenti z Lipníku nad Bečvou se probojovali do finále energetické soutěže

V tomto období byl nejvýznamnější postavou hasičského dění náčelník hasičů František Vymazal, pokračovatel svého otce, později také spolu s Josefem Šulcem.

Na 5. sjezdu Moravské hasičské jednoty v roce 2015 byl náčelník oceněn nejvyšším vyznamenáním - Řádem Tita Kršky. V roce 1977 byla zakoupena za přispění místního závodu Podzemního zásobníku plynu automobilová stříkačka CAS-32, tehdy první pro dobrovolné sbory v republice, která již měla připraveno stání v nově zbudovaných garážích.

Impulsem k tomu byly dva největší požáry hasičské historie v Lobodicích. V červnu roku 1969 těsně za sebou vypukly dva obrovské požáry - Sladovny a plynové sondy v lese. K dřívějším požárům bych ještě uvedl vyhoření Přecechtělovy stodoly a požár domu pana Gálíčka.

Den dětí 2023 v jesličkách v Přerově.
Chytání rybiček i házení míčků. Děti v jesličkách v Přerově oslavily svůj svátek

Koncem 70. let se započalo období cílevědomého výcviku mladých hasičů s celoroční činností a hrou Plamen, pod vedením Jaromíra Krátkého. I mužské družstvo vyvíjelo soutěžní i zájmovou činnost, skloubenou se zásahovými povinnostmi, zpestřenou i o soutěžní činnost družstva žen.

Koncem 80. let a po sametové revoluci byla dokončena rekonstrukce kluboven v horní části hasičské zbrojnice. 90. léta byla ve znamení zimního spánku. Činnost se plně obnovila na přelomu tisíciletí. Impulz k tomu dal vstup našeho sboru do řad MHJ a opětovné rozjetí mládežnické činnosti pod vedením převážně manželů Krátkých a Zdeňka Kadlece.

Vsadili jsme tehdy na jednu kartu a tou byla práce s mládeží. Čas ukázal, že pro rozkvět sboru to bylo to nejlepší co jsme mohli udělat. Byl to nosný pilíř, na který se začalo nabalovat všechno ostatní.

Podzámecká zahrada v Kroměříži.
Romantická podzámecká zahrada v Kroměříži láká k procházkám a vnímání krásy

Celoroční pravidelná práce s mládeží a soutěžní činnost daly podnět ke zbudování hasičského cvičiště v prostorách malé vodní elektrárny, které bylo největší hasičskou událostí nedávné minulosti.

Cvičiště, jež bylo slavnostně otevřeno 4. srpna 2012, si vybudovali hasiči svépomocí za přispění sponzorů, obce a příznivců. Trénují zde i některé okolní sbory. Během let se zapojila do trénování mládeže, mužů a žen celá rodina Krátkých a vychovala také nové vedoucí, kterými se stali Zdena Hegerova a Vítězslav Majer.

Významné výsledky 

Během let hasičský sbor dosáhl řady významných výsledků. V letech 2008 a 2010 naši mladší žáci získali titul Mistrů republiky v požárním sportu mezi MHJ a ČHJ.

V roce 2011 obdrželi z rukou prezidenta Moravské hasičské jednoty Zdeňka Milana družstvo starších žáků a žen plakety za nejlepší sportovní týmy MHJ. Ženy se také třikrát účastnili společného Mistrovství České republiky dobrovolných a profesionálních hasičů.

Rybářské závody v Pavlovicích u Přerova.
Rybářské závody v Pavlovicích u Přerova si užili junioři, děti i dospělí

Co se týče nejlepších výsledků v požárním sportu, tak to byl rok 2014, kdy vedoucí Antonín Krátký ml. dosáhl s družstvem starších žáků, které bylo složeno převážně z dívek, krásných časů. Nejlepší útok vyhráli časem 13.09. Nejlepší sestřik měli 12.76 a ten rok také vyhráli mimo jiné závody i hanácký pohár v Troubkách.

V roce 2022 a 2023 obsadili starší žáci na MČR mezi MHJ a ČHJ pod vedením Zdeny Hegerové druhé místo. Co se týče jednotlivců máme v kategoriích mladších i starších žáků mistry republiky mezi MHJ a ČHJ v běhu jednotlivců na 60 m s překážkami.

V roce 2021 to byl za mladší žáky Filip Holomčík časem 14.97 a v roce 2023 za starší žáky Dominik Nekoranec časem 12.68. Krásné umístění v podobě bronzových medailí přivezli také ženy a muži z MČR mezi MHJ a ČHJ v požárním sportu. Ženy v roce 2017, muži v roce 2022.

Beseda spisovatelky Ivony Březinové v ZŠ Osek nad Bečvou.
Jak přilákat děti k četbě? Základní škola v Oseku nad Bečvou si poradila

Hasičský sbor se zapojuje do všestranné činnosti v obecním dění. Pořádáme hasičské country bále, stavění a kácení máje, lampionové průvody, na Štědrý den Živý betlém a jsme nápomocni také při pořádání obecních akcí.

Sbor registruje 103 členů, z toho je 41 mladých hasičů a dorostů. Současným starostou je Antonín Krátký. Zásahová jednotka, jejímž současným velitelem je Ing. František Řihošek je zařazena do JPO V.

Zatím zásadní změna v organizaci zásahové jednotky proběhla v roce 2010, kdy se dospívající nová vlna členů hasičského sboru začala aktivně podílet na jejím chodu. V tomto období se hasiči podíleli na ochraně obce při záplavách v roce 2010.

Mažoretky Gina Brodek u Přerova.
Dvakrát zlato pro mažoretky Gina Brodek u Přerova na mistrovství republiky

V časovém horizontu několika let jsme spolupracovali se záchranným profesionálním sborem například na požáru domu ve Vrbí, požáru dílny v domě na Chrbově, požáru kombajnu u Ivaně a některých drobnějších zásazích. S kolegy z HZS Kojetín jsme v úzké spolupráci.

Absolvovali jsme s nimi několik námětových cvičení a oni nás také proškolují v různých odvětvích hasičské činnosti. Zásahová jednotka, všestranně podporovaná obcí, se za poslední léta vybavila moderní výstrojí a materiální výbava se rozrostla o nová zařízení, včetně výbavy i pro případnou možnost povodní či silných větrů.

Jednotka disponuje mimo dvou automobilových stříkaček CAS -32 a CAS -25 moderním dopravním automobilem VW Transportérem vybaveným radiostanicemi, elektrocentrálou, motorovou pilou a také protipovodňovým vakem a raftem. Během posledních dvou let byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce hlavního výjezdového vozidla, cisterny TATRA – 148 CAS 32.

V. ročník akce Střední Haná na kole.
Do Měrovic nad Hanou dorazilo na sedm set cyklistů z mikroregion Střední Haná

Činnost, výsledky a celkový život sboru by nebyl takový jaký je nebýt velké podpory ze strany obce, našich nadřízených složek, dlouhé řady sponzorů a také našich příznivců. My jsme si toho vědomi a nesmírně si vážíme přízně všech.

Věříme, že práce hasičů v Lobodicích dává smysl a je přínosem pro všechny. Přínosem pro děti i dospělé, pro sbor, celou Moravskou hasičskou jednotu, pro obec, náš kraj i naši republiku.

Vážíme si našich předků, kteří v duchu Svatého Floriána, před sto lety, započali tu krásnou myšlenku, vyšitou na našem slavnostním praporu: „KE CTI A SLÁVĚ BOŽÍ, ČLOVĚKU KU POMOCI “ a položily základní kámen naší současnosti.

Antonín Krátký