Oslavy příchodu jara
v mnohém připomínají
velké Události Přírody.

Jsou krásné, spontánní,
hřejí nás na tváři i uvnitř srdce
a lidé jsou ve skvělé společnosti květin.

 
Přivonět k těm nádherným květům
láká malé i velké,
mladé i staré,
nezadané i sezdané.

Lidé, kteří již našli svůj protějšek,
líbají své prstýnky, přičemž
po jejich obvodech
roste krásné a bohaté okvětí.

 
Okvětí lásky,
které nás spojuje
v jednu kružnici, kde si
všichni (bez výjimky)
jsou rovni, plní štěstí
a nikdo není víc než ten druhý.
Nikdo z tohoto kruhu nevybočuje
nechtěným směrem.

Okvětní prsteny spojují vztahy lidí
v jednu velkou
LÁSKU.

Lásku pro nás všechny,
lásku, která je
Věčný Dar.

Tomáš Přidal