Pana Josefa Nekla jsme si vážili jako politika, ale především jako člověka, který byl vždy otevřený k diskusi, k názorům jiných lidí a každý se na něj kdykoliv mohl obrátit o radu, či si jen tak přátelsky pohovořit.

Pan Josef Nekl se od mládí věnoval politice a práci pro přerovské občany. V 70. – 80. letech pracoval na OV KSČ a dále ve funkci vedoucího tajemníka Městského výboru KSČ. Po listopadu 1989 pracoval se stejným nasazením pro KSČM. Působil ve vrcholových stranických orgánech ÚV KSČM, byl předsedou OV KSČM v Přerově a předsedou KV KSČM v Olomouci. Odešel náhle od rozdělané práce.

V listopadu 1990 by zvolen do Zastupitelstva města Přerova, při každých dalších komunálních volbách svůj post obhájil a působil zde až do svého předčasného náhlého odchodu z tohoto světa.

V letech 2004 až 2016 byl zastupitelem Olomouckého kraje.

V letech 2010 – 2017 zastával funkci poslance Parlamentu ČR.

Josef Nekl byl taky oddaným a starostlivým synem, manželem, tatínkem a dědečkem. Byl spolehlivým kamarádem, který s optimismem svým vlastním řešil i neřešitelné situace.

Byl vždy velmi pracovitý a obětavý. Nikdy neřekl, že něco nejde, ale snažil se najít cestu k tomu, jak by to šlo. Byl rádcem nově nastupující generace politiků. Bude nám velmi chybět, zůstává po něm velké prázdno, které se bude muset postupem času zaplnit.

„Pepo, Josefe, Jožko už teď nám scházíš“.

OV KSČK v Přerově vyjadřuje hlubokou soustrast rodině nad ztrátou člověka vysokých morálních a lidských kvalit, pracovitého a spolehlivého.

Čest jeho památce.

Věra Vránová,
předsedkyně OV KSČM v Přerově