Některé týmy jsou ve Skaličce již po deváté, ale přijíždějí i týmy nové. Byly to tyto týmy – Břulin parta z Kelče,  Grygarova Jana, Guláš z kopce, Hradčany, Maleňák-Rakov, Myslivci Skalička, Rýpar Pepa z Hluzova, Sokol Skalička, Tým Generála Rybičky, Vypitá vařečka a tým Tarokáři.

Tým z družební obce Nemce ze Slovenska, podle něhož se ve Skaličce začalo vařit se pro koronavirus omluvil.

Před jedenáctou hodinou žádá starostka obce všechny týmy k nástupu, aby je přivítala a předala potřebné informace soutěže. 

Úderem jedenácté hodiny je povoleno zapálení pod kotly a vaření kotlíkového guláše začalo. Počasí v letošním roce zlobí a začíná pršet.

Nepřišlo 300 příznivců kotlíkového guláše jako v letech minulých, ale stačilo sto padesát.

Pro jejich nasyceni před ochutnávkou soutěžních gulášů zajistil tým Jany padesát litru obecního guláše, který byl výborný a ve dvě hodiny byl kotel prázdný.

Deštivé počasí nikomu nevadí, hraje hudba a starostka s mikrofonem obchází týmy a informovala zúčastněné o postupu vaření a rovněž  o složení týmu.

Po šestnácté hodině odnášejí všechny týmy své vzorky do sálu sokolovny pro hodnocení porotou a všichni přítomni začínají konzumovat všech jedenáct gulášů a těm nejchutnějším předávají soutěžní žetony.

Netrvalo ani hodinu a kotlíky zůstaly prázdné. V pět hodin vyzývá starostka obce opět všechny týmy i za deště k vyhodnocení soutěže.

Všechny guláše byly výborné a všichni byli odměněni a zůstaly jenom tři týmy pro hlavní ceny.
Tyto ceny nepředávala samotná starostka obce Skalička, ale i senátorka paní Jitka Seitlová, která se osobně zúčastnila kotlíkového guláše ve Skaličce.

Nejlepší kuchařkou byla vyhodnocena Jana Grygarová a kuchařem Karel z Vypité vařečky .Cenu nejlepšího guláše od veřejnosti získali myslivci ,kteří od poroty získali místo třetí.

Druhé místo obsadil tým Guláše z kopce. První místo a zlatou vařečku ve vaření kotlíkového guláše ve Skaličce v roce 2020 získal tým – Tarokáři.

Opět se ukázalo, že příjemné a báječné posezení u nás ve Skaličce neovlivní ani koronavir společně s deštivým počasím.

František Pavlík