Dle informací z Hematologicko–transfuzního oddělení přerovské nemocnice se další členové klubu na odběry dostavují ve svých termínech. Akce tímto plní svůj záměr a směřuje k pravidelnému dárcovství krve.

Kachnička mandarínská.
Kachní kráska na přerovské Laguně, která umí mistrně chytat myši

Další Společné darování krve SK Žeravice se uskuteční na podzim. Rádi se na něm uvidíme s dalšími dárci či prvodárci a snad se nás budou scházet obdobné počty jako v letech před pandemie, která si vynutila pauzu ve společných akcích.

Ondřej Cupal

#clanek|6707108#

#clanek|6703328#