Speciální obchod s železným zbožím a prodejem c. k. střelného prachu, střelných zbraní a nábojů založil v Přerově v Mostní ulici č. 226 Rudolf Přidal a pojmenoval jej „U zlatého srpu“. Rudolf Přidal pocházel z Olšan u Prostějova. Narodil se 7. března 1856 do rodiny zdejšího obchodníka Ignáce Přidala a jeho manželky Antonie, rozené Löfflerové. Po získání základního vzdělání se vyučil v železářském obchodě v Prostějově, poté pracoval jako příručí v Olomouci. V květnu 1888 se oženil s Marií Koblihovou, dcerou přerovského obchodníka Josefa Koblihy. Po svatbě Rudolf Přidal převzal od tchána obchod se smíšeným a koloniálním zbožím v Mostní ulici a rozhodl se ho inovovat. Jako první v Přerově se specializoval pouze na železné zboží. Ve svém obchodě nabízel kamna, kuchyňské i obchodní váhy a závaží, železný nábytek, veškeré kuchyňské potřeby i nářadí, struhadla, různá kování, stavební litinu, kola, radlice, ruchadla a také náhrobní kříže. V roce 1891 svůj obchod rozšířil o koncesovaný prodej střelného prachu a zbraní a jako svého příručího zaměstnal na počátku 20. století Vojtěcha Netopila, budoucího přerovského velkoobchodníka se železem.

Manželé Přidalovi měli pět synů. Nejstarší Rudolf se narodil rok po svatbě, v roce 1889, druhorozený Josef v roce 1894. Třetí Alfred přišel na svět v roce 1896. Čtvrtý syn v pořadí - Antonín zemřel hned po porodu 10. 6. 1898. Nejmladší, v pořadí pátý Otokar se narodil v roce 1900. Všichni čtyři synové, kteří se dožili dospělého věku, byli nadaní, vystudovali a věnovali se různým kulturním i sportovním aktivitám.

Rudolfu Přidalovi se v podnikání dařilo, a proto se rozhodl investovat do koupě pozemku naproti budovy vlakového nádraží. V roce 1895 si zde nechal postavit honosný dvoupatrový dům, který nesl název „Přidalův dvůr“. Přidalovi však zůstali bydlet v Mostní ulici, byty v novém domě pronajímali. Ve svém volném čase se Rudolf Přidal věnoval novému sportovnímu oboru – cyklistice. Patřil k zakládajícím členům Klubu českých velocipedistů v Přerově. Rudolf Přidal vedl železářský obchod až do své smrti 2. dubna 1907. Zemřel po dlouhé nemoci, pohřben byl do rodinné hrobky na přerovském hřbitově.

Po úmrtí Rudolfa Přidala se řízení podniku ujala jeho manželka Marie. Po první světové válce ji začal pomáhat syn Alfred, který přistoupil do železářství za společníka. Alfred Přidal v obchodě zřídil první specializované sportovní oddělení v Přerově a nově nabízel všechny potřeby jak pro letní, tak i zimní sporty. Rodina Přidalových svůj železářský obchod nadále rozvíjela, v roce 1926 jej celý zmodernizovala a přizpůsobila potřebám nové doby.


Šárka Krákorová Pajůrková