Profesionální řidič vozidel ozbrojených sil musí splňovat kvalifikační a odborné předpoklady, zdravotní a psychickou způsobilost, a účastnit se profesního vzdělávání. Jedním z významných pilířů vzdělávací struktury profesionálních řidičů je zdokonalovací výcvik.

Ten proběhl v předchozích dnech na cvičišti řízení kolových vozidel ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Celkem čtyřicet pět řidičů profesionálů ze 143. zásobovacího praporu se za volantem TATRY T-815 a Landroveru 110 připravovalo na krizové situace v náročném terénu a za ztížených klimatických podmínek.

Na trase dlouhé jeden kilometr bylo připraveno celkem osm překážek s různou mírou obtížnosti. Umožnily řidičům trénink v proměnlivém a nepřehledném terénu, v maximálním bočním náklonu, při extrémním stoupání i klesání, stejně jako při couvání v omezených prostorech. Při průjezdu přes překážky řidiči zdokonalili svoje schopnosti ve vnímání rozměrů vozidla a možností jeho manévrování.

Spolujezdci byli řidiči-cvičitelé, jejichž úkolem bylo prověřit teoretické vědomosti, zdatnost a zručnost řidičů při řízení. Během jízdy kontrolovali správnost provedení jednotlivých úkonů. V případě potřeby řidiče naváděli a následně vyhodnocovali schopnost bezpečného ovládání vozidla, jako například způsob řazení a dodržování konstantní rychlosti.

„Tentokrát to bylo opět trošku výjimečné, a to hned z několika důvodů. V poslední době je výcvik prováděn za přísných hygienických podmínek. Jelikož jsou v kabině auta vždy dvě osoby, řidič a řidič-cvičitel, je povinnost mít nasazené roušky, což snižuje určitý komfort. Dráha plná hrbolů, příkopů, kamenitých úseků, výmolů a prudkých svahů byla obtížněji sjízdná vzhledem ke zhoršeným klimatickým podmínkám. Tedy nejen nízké venkovní teplotě, která dosahovala až k -15 stupňům Celsia, ale i vrstvě uježděného sněhu. Řidiči si tak mohli otestovat nejen svoje schopnosti, ale především možnosti a limity vozidla v zimním provozu. Výcvik prokázal, že řidiči u našeho útvaru jsou dobře připraveni k plnění svých úkolů. Je zřejmé, že postupným zvyšováním nároků, například překonáváním překážek s různou obtížností či extrémním terénem nebo ztíženými klimatickými podmínkami, se řidiči ve své profesi neustále zdokonalují,“ popisuje situaci učitel autoškoly rotmistr Radovan Šálek.

close Vojáci z 143. zásobovacího praporu Lipník nad Bečvou se za volantem TATRY T-815 a Landroveru 110 připravovalo na krizové situace v náročném terénu a za ztížených klimatických podmínek. info Zdroj: Petra Nováková zoom_in Vojáci z 143. zásobovacího praporu Lipník nad Bečvou se za volantem TATRY T-815 a Landroveru 110 připravovalo na krizové situace v náročném terénu a za ztížených klimatických podmínek.

„Smyslem výcviku řidičů vozidel ozbrojených sil není pouze naučit se správnou techniku jízdy a techniku řízení. Řidiči profesionálové se rovněž zdokonalují v ovládání a údržbě vozidel,“ řekl k výcviku kapitán Martin Machytka, který je učitelem autoškoly již 15 let.

A dále dodává: „Témata výcviku řidičů se musí měnit, aby si vojáci dostatečně osvojili návyky a dovednosti ve všech oblastech řízení vozidel. V zimním období je vhodné zdokonalovat řidiče v terénu s dostatečnou sněhovou pokrývkou. Naopak v létě je potřeba se zaměřit na jízdu v omezených průchodech, ve městě či po komunikaci. Při jízdě v proudu se řidiči naučí dodržovat rozestupy a jet konstantní rychlostí.“

„Co vojáci nejvíce uvítají? Největší zájem je vždy o jízdu v extrémním terénu, což skutečně znamená na hranici zvládnutí zabezpečovacího vozidla Tatra T-815. Řidiči musí projet například překážky vybudované s třicetistupňovým bočním náklonem. Z kabiny vypadají takové překážky mnohdy jako nezvládnutelné. Je třeba si ale uvědomit, že skutečné možnosti vojenské techniky při náklonech, sjezdech anebo prudkých výjezdech, jsou nad rámec běžného lidského vnímání,“ dodal k výcviku řidičů kapitán Martin Machytka.

rtm. Mgr. Petra Nováková