I když ostatní čápi kroužili nad hnízdem dál, samec svým zobákem a máváním křídly dával jasně najevo, že on je tu doma. Ostatní čápi se rozletěli do okolí.

V neděli 4. dubna přiletěla po poledni čapí družka. Podle očitých svědků to bylo radostné přivítání. Čapí družka byla po cestě velmi unavena, a tak čáp samec letěl do polí samici pro potravu. Poté se k sobě tulili a začalo čapí milování.

Každým rokem brodečtí čápi vychovají tři mladé. V loňském roce poprvé za jedenáct let vychovali čtyři čápata. Ta odletěla s rodiči na podzim do teplých krajin.

Letos bylo čapí hnízdo v bývalém Mostním obvodu ČD přestěhováno asi o 20 metrů dále, směrem dovnitř areálu. Stalo se tak na žádost občanů, protože čápi na místě znečisťovali okolí.

Jan Teimer