Tyto dámy vybavily všechny strojvedoucí Provozního pracoviště ČD Přerov tolik potřebnými ochrannými rouškami, a to bez nároku na jakoukoliv mzdu či jinou odměnu.

Rádi bychom tento jejich počin zveřejnili a za tento bohulibý počin poděkovali. Až cestující uvidí na stanovišti strojvedoucího vybaveného pěkně barevnou rouškou, vězte, že pravděpodobně pochází z této dílny.

Dámy, z celého srdce Vám všem děkujeme nejen za roušky, ale hlavně za pocit sounáležitosti a za projev lidskosti vůči těm, kteří neznají pátky, svátky či noci.

Bylo by ale nespravedlivé nevyzvednout neopomenutelnou roli i všech sponzorů a přispěvatelů, bez jejichž pomoci by nic nevzniklo.

Poděkování patří také kolegyním J. Soukupové a M. Vacíkové, které tuto pomoc pro strojvedoucí „zosnovaly“.

Takže ještě jednou všem: DĚKUJEME.

 

Za všechny přerovské strojvedoucí 

Martin Macháč, 

předseda ZO Federace strojvůdců