Na náš dotaz jak se k energetickému oboru dostal, nám sdělil, že to byla vlastně náhoda.

„Na Strojní fakultě si studenti teprve během 2. ročníku volili specializaci. Dal jsem si jako preferenci dopravu, tam jsem se ale kvůli špatným výsledkům nedostal a šel jsem na druhou preferovanou volbu, tedy energetiku.

Byla to jedna z nejlepších věcí, která mě v životě potkala - díky studiu jsem měl jedinečné možnosti navštívit různé země a elektrárny, kam bych se normálně nedostal, pobýval jsem poměrně dlouho na různých stážích v mnoha zemích (i mimo Evropu), nakonec jsem v oboru získal i doktorát. Obor mě baví a budu se mu věnovat nejspíše po zbytek života.“

Beseda režiséra Zdeňka Trošky v sále kina v Brodku u Přerova ve středu 8. března 2023.
Režisér Zdeněk Troška rozdával úsměvy v Brodku u Přerova

Lipnická průmyslovka má dlouholetou tradici ve vzdělávání v elektrotechnických oborech včetně těch, bez kterých se energetický průmysl neobejde, takže hledání odpovědí na složité otázky současné energetiky se pro mnohé studenty může stát životním posláním.

Jde o čistě technické věci, jako je třeba stále nevyřešený způsob jak ve velkém skladovat elektřinu nebo otázka, jak zajistit dostatek elektřiny v noci a za bezvětří, když sluneční a větrné elektrárny nevyrábějí.

Stejně důležité a možná ještě složitější jsou ale odpovědi na otázky, zda mají všichni lidé stejné právo na energii, jestli je zvyšování životní úrovně možné bez růstu spotřeby elektřiny, nebo jaká rizika jsou s výrobou energie spojená. Vzdělávací projekt Energie – budoucnost lidstva běží nepřetržitě od roku 2000.

Ilustrační foto
Tisíce lidí z Ukrajiny bylo nuceno opustit své domovy, Čechům děkuji za pomoc

V prosinci 2022 dosáhl počet besed čísla 8000. Těchto besed se zúčastnilo cca 280 tisíc chlapců a děvčat od 14 do 19 let. V roce 2013 byl projekt ohodnocen Mezinárodní atomovou agenturou MAAE jako příklad dobré praxe v oblasti osvěty a vzdělávání a doporučen k následování všem členským zemím.

Účast je pro školy bezplatná a přihlásit se do něj mohou na adrese info@portaeduca.cz.

Martina Drábková

Masopust v Oprostovicích 2023.
Masopust v Oprostovicích odstartoval začátek postní doby
Výstava velikonočních tradic 2023 v Galerii M+M v Hranicích.
Tip na velikonoční výstavu: Galerii M+M v Hranicích zdobí stovky kraslic