Využili jsme toho, že řada expertů z praxe působí přímo u nás v Rakově. Navštívili jsme místní statek s hospodářskými zvířaty, kde se děti seznámily s druhy hospodářských zvířat a jejich užitkem, měly možnost si zvířata prohlédnout a některá i pohladit.

Rodina, která nás na statek pozvala, pečuje nejen o zvířata domácí, ale také o rodinu ježků. Děti tak mohly získat představu o způsobu jejich života a mláďatech, dozvěděly se o obživě ježků, přípravě na zimní období a jejich ochraně.

Navštívili jsme také Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, kde byl pro děti nachystán bohatý program. Děti si vyzkoušely jednoduché experimenty, podívaly se na dokument o nočním nebi a pozorovaly oblohu dalekohledem.

Posledním projektovým dnem mimo naši mateřskou školu byl výlet do Ornitologické stanice v Přerově, kde si děti společně vyrobily budku pro sýkorky, prohlédly si odchytové sítě a dozvěděly se spoustu nových informací o druzích ptáků, jejich kroužkování i způsobu života, zvláště pak o sovách.

Kromě těchto aktivit nás navštívilo spoustu odborníků přímo v mateřské škole. Mezi ně patřil ICT technik, jenž nám představil základy práce na tabletech a možnost jejich využití při činnostech v mateřské škole. Zdůraznil výhody, ale také rizika práce s ICT technikou.

Štrúdl i mošt

Do vzdělávání dětí se dále zapojila rodina, která vlastní sad s jablky. Děti získaly povědomí o pěstování a sběru těchto plodů, následném zpracování a dalším využití. Děti z jablíček upekly štrúdl a připravily mošt.

Mezi další odborníky, kteří nás navštívili, patřil strážník Městské policie v Hranicích a profesionální hasič. Děti si zopakovaly důležitá telefonní čísla, která je nutno znát, naučily se, jak přivolat pomoc a připomněly si zásady první pomoci.

Úžasné bylo setkání s hranickým řezbářem Janem Vinckerem, který dětem přiblížil toto nádherné řemeslo a společně s nimi vytvořil krásné dřevěné značky. Děti si nejprve rozkreslily na dřevěné špalíky své školkové značky a ty poté pan Vincker dětem, dle jejich předlohy, vyřezal. Výsledek dopadl nad očekávání.

V říjnu nás přijel do naší mateřské školy navštívit zpěvák Pavel Novák a potěšil nás krásným koncertem, ze kterého jsme měli všichni velkou radost, jelikož jeho písničky moc dobře známe a rádi si je zpíváme.

Děti si vyzkoušely také netradiční intuitivní kresbu barevnými písky a výrobu pískových mandal.

Pomocí této metody si vytvořily společný obrázek a mandaly, jimiž jsme vyzdobili naši školku.

V posledním říjnovém týdnu jsme uspořádali Halloweenskou párty plnou krásných kostýmů, her a výborného občerstvení, které připravily naše šikovné maminky, za což bychom jim chtěli moc poděkovat.

Podzim se v naší mateřské škole opravdu vydařil a my se těšíme na blížící se zimu a s ní spojený adventní čas a Vánoce, které si všichni opět užijeme.

Za kolektiv Mateřské školy
Rakov zaslala
Martina Juřicová