Všechny přítomné rozezpíval svými hity Stanislav Hložek. Poté se hudební produkce ujala kapela LIFband a s několika tanečními vstupy se představila taneční škola DUCKBEAT z Přerova. Nechyběla relaxační zóna plná her a minifarma pro nejmenší účastníky festivalu, která nabízela i edukativní program.

Každoročně se na této akci prezentují klienti Domova se svými rukodělnými výrobky, které je možné získat za dobrovolný příspěvek, jímž se snažíme přispět na dobrou věc. Letošní výtěžek poputuje do Hospice na Svatém Kopečku, konkrétně na program Důstojně až do konce.

Poděkování patří všem, kteří se na organizaci této akce podíleli.

Martina Matějíčková