Českobratrský kostel, Velké Novosady

© Ivo Rozehnal, 07/2009

close Českobratrský kostel, Velké Novosady, Přerov. info Zdroj: Vítězslav Mádr zoom_in Českobratrský kostel, Velké Novosady, Přerov. V centru Přerova stojí zajímavý novodobý evangelický kostel. Postaven byl v letech 1907–1908 Českobratrskou církví evangelickou v Přerově. Projektantem stavby byl německý architekt Augustin Otto Kuhlmann. Evangelický kostel v Přerově je mimořádnou stavbou, zahajující zcela nové pojetí sakrálních staveb, který se stal vzorem pro řadu kostelů, postavených do dnešní doby. Historicky velmi cenná je také nenápadná socha, která stojí před kostelem. Jedná se o první sochu na Moravě, na které je náš velikán J.A. Komenský.

Autorem díla z roku 1874 je T. Seidan. Socha původně do r. 1891 stávala na Horním náměstí, odkud byla přemístěna. Důvod byl celkem kuriózní – v době trhů se k soše modlil lid. Katolická církev proto sochu nechala přemístit na nynější místo ke gymnáziu. Následně k ní přibyl i dominantní evangelický kostel. V letech 1991 - 1992 byla opravena střecha a fasáda kostela. Kostel byl roku 1995 prohlášen za kulturní památku ČR. Roku 1997 veškerý interiér kostela zničila povodeň. Interiér byl obnoven podle projektu Ing. arch. Josefa Bartáka, kostel byl po povodni slavnostně otevřen 31.10.1999.

Zdroj: ZDE

Kostel svatého Michaela Archanděla, Šířava

close Kostel svatého Michaela Archanděla, Šířava, Přerov. info Zdroj: Vítězslav Mádr zoom_in Kostel svatého Michaela Archanděla, Šířava, Přerov. Kostel leží v místní části Šířava. Vstup je hlavním vchodem ze západu, kam směřuje věž, oltář má situován k východu. Na věži jsou umístěny hodiny.

Historie
Datum vzniku chrámu není známo, pravděpodobně se nejprve jednalo o menší kostelík náležející k bývalé vesnici Šířava, ta navazovala na městské tržiště. U původního kostela stála zvonice, z níž se zachoval zvon s datem 1496 a nápisem „Ad honorem Sancti Michaelis“. Kolem roku 1556 zde byl pohřben člen jednoty bratrské bratr Matěj Berounský.[1] Ke kostelu náležel ve středověku hřbitov. Pohřbívání zde skončilo roku 1832.

Pod zdejší farnost spadaly vesnice Újezdec, Kozlovice, Želátovice, Moštěnice a část obce Bochoř. Kostel byl několikrát přestavěn, několikrát vydrancován v 17. století při vpádu Švédů. Velkou rekonstrukcí prošel v roce 1682 a v letech 1718–22 a 1791 – tehdy sloužil výlučně k pohřbům. V polovině 19. století u něj vyrostl klášter Školských sester. Pohromou se stal 17. srpen 1868, kdy požár zničil nejen vybavení, ale žárem se zřítila i věž s hodinami a zvony. Po této události byl kostel opět opraven do dnešního stavu.

Současnost
Pravidelné bohoslužby jsou zde v neděli v 7:30 hodin.

Ke svým bohoslužbám jej užívá také Řeckokatolická církev. Svaté liturgie jsou slouženy vždy první neděli v měsíci v 18:00 h.

Zdroj: ZDE

Kostel svatého Vavřince, Kratochvílova

close Kostel svatého Vavřince, Kratochvílova, Přerov. info Zdroj: Vítězslav Mádr zoom_in Kostel svatého Vavřince, Kratochvílova, Přerov. Farní kostel sv. Vavřince byl postaven někdy po roce 1256. Další písemná zmínka o kostelu pochází z roku 1324. Roku 1524 byl původní kostel podstatně přestavěn. V roce 1642, když švédská vojska dobyla město Přerov, kostel i k němu náležející fara vyhořely. Požár byl tak silný, že se roztavily i zvony ve věžích.

V průběhu dalších deseti let byl kostel opraven a na věž zavěšen i nový zvon. V roce 1716 bylo započato s další podstatnou přestavbou kostela, která byla koncem 18. stol. dokončena. Od té doby se kostel sv. Vavřince do dnešní doby již nezměnil. Jen zvony byly zrekvírovány během první světové války. Nahrazeny byly v roce 1924 ale i tyto zvony byly opět zabaveny v roce 1942. Po válce byl na věž zavěšen jeden zvon ze zrušeného kostela sv. Petra a Pavla v Olomouci.

Před kostelem sv. Vavřince stojí kaple Sedmibolestné Panny Marie. Původně se jednalo o márnici na hřbitově kolem farního kostela. V polovině 18. století byla přeměněna na kapli a v ní umístěna socha Piety. Počátkem 20. století byla zrekonstruována a barevně sladěna s kostelem.

Zdroj: ZDE

Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje, Wilsonova 

close Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje, Wilsonova ,Přerov info Zdroj: Vítězslav Mádr zoom_in Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje, Wilsonova ,Přerov Chrám pravoslavné církve vznikl úpravou bývalé židovské synagogy. Původní stavba pocházela zřejmě ze 16. stol., r. 1832 zničena požárem. Obnovena ve 2. polovině 19. stol.

Současná budova je výsledkem přestavby z konce 19. stol. podle projektu přerovského rodáka židovského architekta Jakoba Gartnera. Jednopatrová budova zastřešená valbovou střechou s apsidovým závěrem, orientovaným na severovýchod.

Zdroj: ZDE

Vítězslav Mádr