Nejinak tomu bylo i v Brodku u Přerova, kde o půlnoci na náměstí T.G. Masaryka mohli nejen místní obyvatelé pozorovat velký ohňostroj, který trval téměř patnáct minut

Jan Teimer