ŽIVOT V NAŠÍ ZEMI

Já miluji tu naši zemi českou,
kde žiji já již mnoho dlouhých let.
A mnoho krásných chvil tu prožívám,
než opustím tento svět.

Prošel jsem mnoho hor a lesů,
a mnoho krásných českých měst.
My musíme si zachovat naši zemi na tisíce let,
pro naše děti.

Jsou tu bohatí a chudí lidé,
za penězi nesmí honba zvítězit.
Chybí zde úcta a pokora,
což může být jednou zkázou národa.

 
Mladé rodiny se rozpadají,
protože práci nemají,
a co ty děti, které mají,
jak tady budou s nimi žít a ne živořit?
Pomozme všem,
kterým osud nepřál,
by tady mohli být.


Autor básně: Břetislav Jurníček st.