Pořad, natáčený v brněnském studiu České televize, moderoval PhDr. Přemysl Čech a diskutujícími byli PhDr. Jan Břečka z Historického oddělení Moravského zemského muzea v Brně, PhDr. Pavel Kopeček, PhD., vedoucí Katedry společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Mgr. Petr Jirák, archivář a historik Státního okresního archivu Přerov.

Součástí odvysílaného pořadu budou rovněž záběry z Přerova, které ČT natočila v poslední listopadový den s Mgr. Petrem Sehnálkem, historikem Muzea Komenského v Přerově.

Redaktor měl připraven okruh otázek, které se týkaly nejen Přerovského povstání, nýbrž i válečné situace na střední i jižní Moravě na přelomu dubna a května 1945, stručné charakteristiky odboje na střední Moravě, nebo osvobození Přerova v poslední den války v Evropě.

Obecnější otázky zodpovídal především Břečka, renomovaný odborník na protinacistický odboj na Moravě, zatímco Kopeček a Jirák odpovídali na dotazy související s Přerovským povstáním.

Oba se dlouhodobě zajímají o protinacistický odboj na Přerovsku a napsali na toto téma řadu prací včetně knižních monografií. Jejich účast v pořadu byla tedy logickou volbou. Totéž jednoznačně platí o Sehnálkovi, jenž se o Přerovské povstání intenzívně zajímá delší dobu.

Ve studiu byly mj. probrány okolnosti, za nichž povstání vypuklo, jakou roli v tom hrálo hlášení městského rozhlasu, role jednotlivých ilegálních národních výborů v povstání, dění na přerovském nádraží, počáteční váhání Němců, následné ozbrojené střety, udušení povstání a následující represe (v první řadě poprava 21 Přerovanů a 2 Olomoučanů na vojenské střelnici v Olomouci-Černovíru dne 2. května 1945).

Závěrečné dotazy se týkaly osvobození Přerova Rudou armádou dne 8. května 1945, potrestání, případně nepotrestání, konkrétních německých nacistů a českých kolaborantů za vraždy povstalců, případně za udávání účastníků povstání Němcům apod.

V minulosti jsem se dvakrát zúčastnil televizních vědomostních soutěží, ale účast v kvalitním diskuzním pořadu o historii, jenž má již téměř 500 epizod, vysílá se 12 let a vystoupily v něm desítky renomovaných historiků, pro mě byla zcela novou zkušeností, jíž si vážím.

Sám jsem zvědavý, jak bude závěrečný „produkt“ vypadat, poněvadž rozhovor ve studiu trval hodinu, tj. o deset minut déle než stopáž pořadu. Navíc budou do pořadu zahrnuty zmíněné „bonusy“ natočené v Přerově. Pochopitelně jsem nemohl říci vše, co bych chtěl a mohl k tématu sdělit.

Samotné povstání je plné různých epizod, problematik, sporných bodů a osobností, o nichž by se dalo hovořit mnohem déle, než pořad dovolí. Totéž samozřejmě platí o jiných historických tématech a museli se s tím vyrovnat i účastníci jiných epizod Historie.cs.

Premiérové vysílání epizody pořadu o Přerovském povstání plánuje Česká televize na sobotu 2. ledna 2021. Premiérové díly pořadu se v poslední době vysílají mezi 21. a 22. hodinou na kanále ČT24.

Petr Jirák