Jezernický viadukt je složen ze dvou vedle sebe stojících samostatných viaduktů: cihlového a kamenného, které byly součásti trati bývalé Severní dráhy Ferdinandovy. Tehdy spojovala Vídeň s Ostravou a Polskem.

Dodnes jsou viadukty, které byly prohlášeny v roce 2007 kulturní památkou České republiky, používané ke svému původnímu účelu.

Jezernický viadukt jsou vlastně dva mosty postavené vedle sebe, které překlenují údolí potoka Jezernice a silnici III/4377 mezi Drahotušemi a Hranicemi.

Stavba staršího cihelného mostu pro jednu kolej byla dokončena v roce 1842, ale do provozu byl uveden až v roce 1847. Novější kamenný byl zprovozněn roku 1873 při rozšiřování trati na dvoukolejnou.

1842 - vznik (stavba jižního cihlového viaduktu)
1873 - úprava (přístavba severního viaduktu pro zdvojkolejnění trati)
1999 - 2001 - rekonstrukce (celková rekonstrukce s rozšířením mostovky)

Délka mostu je 426,44 metru. Tvoří ho 35 větších kleneb o světlosti 759 cm a 7 menších kleneb o světlosti 569 cm, tloušťka zdiva kleneb 63 cm. Celková šíře mostu byla 8,8 metru, výška až 10,6 metru.

V letech 1998 až 2001 v rámci modernizace II. tranzitního železničního koridoru byl kompletně sanován, klenby byly nově vyzděny, na lícních stěnách byly použité mrazuvzdorné cihly.

Hlavní nosnou konstrukci tvoří železobetonové klenby, kotvené do cihelných kleneb kovovou sítí. Čelní zdi byly znovu postaveny z původních kamenů. Při rekonstrukci byla šíře mostovky zvětšena na 10,6 metru. Investiční náklady byly stanoveny na 164 milionů korun.

V roce 2003 rekonstrukce získala cenu Mostní dílo roku 2001 Ministerstvem dopravy ČR.

Zdroj: www.wikipedie.cz