Cílem akce bylo představit ozbrojené síly Armády ČR, informovat o jejích úkolech při obraně státu, vysvětlit, jak funguje spolupráce se složkami IZS, jak probíhá řešení krizových situací a jaká je role občanů při zajišťování obrany státu.

Žáci se aktivně zapojili do přednášky o tom, jak zvládat nečekané krizové situace, měli možnost si nacvičit masáž srdce, vyzkoušet masku M-10M nebo protichemický oblek. Seznámili se také s nejčastějšími ručními zbraněmi AČR a jejich manipulací.

Odpolední část programu obsahovala sportovně-vědomostní soutěž. Účastnilo se šest pětičlenných družstev. Kromě překážkové dráhy v tělocvičně si žáci vyzkoušeli i hod granátem, silové testy a prokázali teoretické znalosti, které získali v dopoledních přednáškách. Vítězné družstvo se v červnu zúčastní krajského kola pořádaného Krajským vojenským velitelstvím Olomouc.

Tato netradiční akce měla u žáků obrovský ohlas. Velké díky patří všem, kteří se na akci podíleli, především příslušníkům AČR, dobrovolníkům z Czech SAR Team a zaměstnancům školy. Podobnou akci na naší škole v budoucnu opět rádi uvítáme.

Mgr. Alena Ptáčková, učitelka