Děti nejprve navštívily Pevnost poznání - historicko unikátní stavbu z dob Františka Josefa I., která se proměnila v roce 2015 v interaktivní muzeum.

Tam na děti čekaly 4 unikátní expozice - Historie, Živá voda, Rozum v hrsti a Světlo a tma. Těmito expozicemi je provedli erudovaní animátoři. Závěrečnou tečkou byla návštěva Planetária, kde se děti dozvěděli mnoho zajímavostí o hvězdách a planetách.

Dále jsme se vydali po stopách historie města Olomouc a podél hradeb jsme došli do centra města. Děti se radovaly z pravě napadaného sněhu a užily si tak i zimní radovánky.

Dále jsme navštívili kostel sv. Michala a pokračovali na Horní náměstí, kde si děti prohlédli sloup Nejsvětější Trojice a radnici s orlojem.

Vánoční atmosféra a výzdoba náměstí nás pohltila, ale i přesto jsme se vydali k dalším památkám. Kolem kostela sv. Mořice jsme došli ke katedrále sv. Václava. Odtud jsme šli na vlakové nádraží a vlakem jsme se vrátili zpět domů.

Děti si z této turistické výpravy zcela jistě odnesly mnoho nových poznatků a doplnily si znalosti do výuky ve škole.

Byl to pěkný a užitečně prožitý den pro nás pro všechny.

Renata Skácelová,
ZŠ Trávník, Přerov