Děti prokázaly, že jsou do Eko-programu školky velice zapálené. S přehledem vyjmenovávaly a vysvětlily všech sedm kroků Ekoškoly, hrdě prohlašovaly, že recyklují, renovují, šetří vodou, třídí odpady, vyrábí vlastní čisticí prostředky pro potřeby školky, ničím neplýtvají, a že Ekokodex voda a odpady mají pečlivě vypracovaný na nástěnce. A hlavně, že se ním při běžném provozu ve školce řídí.

Velký obdiv patří všem učitelkám, které formou her a zábavného programu děti vše naučily a ty své vědomosti s radostí předávají dál i nám dospělým. Za vším stálo hodně úsilí, mnohdy nad rámec povinností učitelek, a o to více potěší, že tato práce má smysl.

Velké díky patří i členům Ekotýmu a všem rodičům, kteří se podílejí na plnění cílů Ekoškoly a obhájení Ekotitulu. Jste skvělý tým a přejeme Vám mnoho úspěchů v dalších Eko-krocích “čtyřlístkové” Ekoškolky.

Za ekotým Martina Kubáčová a Pavla Christelová