Hnízda kachen jsou blízko vod, v rákosinách, ale někdy i daleko od vody. Káčata se líhnou dokonale vyvinutá, zásoby žloutku jim vydrží 3 dny a pak se krmí sama. Jde o mláďata nekrmivá a matka je brzy odvádí na vodu, kam seskočí sama, z větší vzdálenosti je kačena přenese v zobáku. Mláďata velmi dobře běhají, plavou a potápějí se. Ve stáří 20 dnů začíná růst káčatům obrysové peří a po 50 dnech jsou zcela opeřená.

Pěkný je pohled na káčata, o která pečuje jen samice, zatím co kačeři přihlížejí z dálky. Proto k rybníkům přichází mnoho lidí, zvláště dětí, kteří je obdivují. Matka-kačice se bojí o své malé kačenky, a tak s nimi utíká do vody nebo po břehu k odpočinku do trávy. I když jsou v malé vodičce, ukazují, že se vody nebojí, umí plavat a potravu si hledají sami.

Jan Teimer