Podle původního plánu měl každý útvar Armády České republiky na trase podél státních hranic přidělený vlastní úsek. Vzhledem k hygienicko - epidemiologickým opatřením byl však změněn na běh v domovských posádkách jednotlivých útvarů.

V prvních dvou říjnových dnech se vojáci ze 143. zásobovacího praporu akce zúčastnili štafetovým stokilometrovým během z Dukelských kasáren na hrad Helfštýn a zpět.

Běžecký tým rozdělený do 10 družstev čekala trasa o celkové délce 10,704 km s převýšením 379 m n. m. Útvarový prapor coby štafetu převzalo z rukou velitele 143. zásobovacího praporu první družstvo ve čtvrtek po sedmé hodině ranní.

Do běhu se zapojilo celkem 47 vojáků z povolání, z nichž někteří běželi trasu opakovaně. Vojáci během těchto dvou dní uběhli pro Fond válečných veteránů souhrnem 652,944 km. 

Poslední družstvo doběhlo krátce před pátečním polednem, po němž velitel praporu, podplukovník Pavel Crhonek, poděkoval všem zúčastněným za podporu Vojenského fondu solidarity.

"Tím, že jste se zúčastnili Běhu pro válečné veterány, jste významně podpořili věc, která se týká nás všech. Převážná většina nás jsme už byli, připravujeme se anebo se budeme účastnit operací v zahraničí. Všichni jsme si vědomi rizika, že smrt nebo zranění při výkonu našeho povolání může postihnout nás, naše kamarády a kolegy ve zbrani. Právě Vojenský fond solidarity je jedním ze záruk, že se naši blízcí anebo my můžeme spolehnout na vzájemnou vojenskou kolegialitu a podporu v nelehkých životních situacích, které nás mohou potkat. Zasloužíte si dík nejen za svůj vynikající sportovní výkon, ale i za nemalý finanční příspěvek, jež poputuje právě těm konkrétním vojákům, případně jejich rodinám, které to nejvíce potřebují.“

Zvláštní poděkování pak podplukovník Pavel Crhonek vyjádřil četaři Radku Hrnčířovi, který uběhl v těchto dvou dnech neuvěřitelných 96,336 km. Ve čtvrtek běžel společně s šesti týmy bez odpočinku téměř 65 km a zbylých 32 km si zaběhl s dalšími třemi týmy následující den.

Příslušníci praporu měli možnost akci podpořit taktéž finančně. Zakoupením náramku zhotovenému k původně plánovanému běhu okolo republiky dobrovolně přispěli do Fondu válečných veteránů částkou 7550 Kč.

Petra Nováková, 143. zásobovací prapor