Pořádalo jej sdružení starostek a starostů mikroregionu Dolek přerovského a olomouckého okresu. Start a cíl 16.ročníku byl v Brodku u Přerova v areálu sokolovny.              

Trasa závodu vedla devíti obcemi regionu  kde byly kontroly závodníků a malé občerstvení. Délka tratě byla 29 km, zkrácená trasa měřila 22 km. Soutěžilo se v kateoriích děti, dorost, junior, ženy a muži. Další účastníci si mohli volit formu cyklistické poznávací vyjížďky.  Děti do 12 let se mohly zúčastnit pouze v doprovodu rodičů. Soutěžící o ceny museli startovat jen u sokolovny  v Brodku u Přerova. Každý účastník závodu dostal zdarma občerstvení.        

O tento závod  je stále větší zájem, o čemž svědčí velká účast závodníků ze širokého okolí. Vítětové v kategoriích byli odměněni cenami. Podle informaci starosty mikroregionu Dolek a Městyse Brodek u Přerova Romana Zbožínka je o tento závod každým rokem   velký zájem. V obcích regionu tvoří občané družstva a společně i s jednotným oblečením vyjíždí na závod. Letos poprve k vůli počasí byl závod odložen a přesto se jej zúčastnilo 430 zapsaných závodníků. Zvláště mladí berou okruh závodně, za to starší a děti  jedou pro pobavení v kolektivu. Mezi nejstarší účastníky závodu byli manželé Kratochvílovi z Citova, kteří obdrželi malý dárek.

Autor: Jan Teimer