Knihovna a čítárna, financovaná z příjmu obce, byla otevřena 15. února 1921. Od této doby změnila knihovna mnohokrát své umístění.

Po první světové válce sídlila v budově bývalé německé reálky (nyní ZŠ Osecká 315) a 1. srpna 1927 se stěhovala do vlastních prostor v obecním domě Na Cahúskách na náměstí (Loubí pod Cahúskami - současné podloubí v ulici 28. října).

Městská knihovna Lipník nad Bečvou slaví v roce 2021 už 100 let.Městská knihovna Lipník nad Bečvou slaví v roce 2021 už 100 let.Zdroj: archiv MěK Lipník nad Bečvou

V listopadu 1947 se veřejná knihovna přestěhovala z Cahúskú do nových místností v prvním poschodí dnešního městského úřadu. 

V roce 1955 knihovna působila v místnosti u Saxidů (ul. Novosady, dnešní internát SPŠS). V lednu 1956 se knihovna opět stěhovala, tentokrát do budovy spořitelny v domě č. 11 na náměstí, v němž sídlí dosud.

Měla tehdy čtyři místnosti: půjčovnu, čítárnu, sklad a menší odkládací místnost. Získala tak trvalé a důstojné prostory pro svou činnost. Další informace o historii knihovny uvedeme v příštím čísle Lipenských listů.

Současná knihovna je moderní, vstřícná a má nezastupitelnou roli v místní kultuře, vzdělávání i zábavě. Městská knihovna Lipník nad Bečvou připravuje v rámci oslav svého výročí několik zajímavých akcí v průběhu celého roku.

V únoru byla zahájena výtvarná soutěž s názvem Knihovna mých snů, která je určena pro širokou veřejnost a téměř pro všechny věkové kategorie.

V květnu se chystá výstava Jsme tu s vámi již 100 let – Městská knihovna Lipník nad Bečvou mapující stoletou historii a vývoj knihovnictví na Lipensku včetně dobových rekvizit.

Těšit se můžete také další plánované akce, které rovněž přiblíží činnost knihovny. V jubilejním roce máme pro nové a stávající čtenáře připraveny výroční propagační předměty. Více se dozvíte 15. února 2021 na našich www stránkách.

Kolektiv MěK Lipník nad Bečvou