Celý život jsem pracovala manuálně, a to jako prodavačka, ale také jako dojička. Práce v obchodě ani v zemědělství nebyla nikdy doceněna. Ale co je podstatné, každou práci jsem vykonávala poctivě a s radostí. Právě tyto mé zkušenosti a současná napjatá doba mě vedly k tomu, abych vyjádřila své pocity. Velmi jasně vnímám, jaké úsilí, osobní nasazení a tvrdá a náročná práce je potřeba k potlačení toho, co nás v současné době sužuje.

Musím říci, že si nesmírně vážím našich vládních představitelů. Můžeme si myslet každý, co chceme, o jejich politické poctivosti, ale jistě se snaží dělat maximum.

Vím, z televize a novin na nás doléhá i jejich kritika, ale použiji slova mého oblíbeného kněze pana Tomáše Halíka, která jsem vyjmula z jeho článku: „Lidé si zvolili prezidenta, který je neviditelný a nefunguje. Premiéra, který chápe stát jako svou firmu. Ale je to naše legitimní vláda a já jí jistě držím palce, aby situaci zvládla, a respektuji její nařízení. Teď není čas na politické soupeření, musíme táhnout za jeden provaz.“

Jsem přesvědčená, že dělají maximum opatření pro zastavení rozšiřování této pandemie a spolu se všemi zdravotníky, policisty, hasiči a dalšími složkami pracují bez přestání a s obrovským osobním nasazením.

A co další profese, prodavačky, kuchařky, dojičky, švadlenky, poštovní doručovatelky, řidiči a starostové zejména na malých obcích, ale určitě i ve městech a mnoho a mnoho dalších profesí, které nám pomáhají překonávat toto těžké a nelehké období a bez kterých bychom se těžko obešli.

Važme si v této nelehké situaci každého člověka s dobrým a otevřeným srdcem. Važme si všech, kteří pomáhají ze všech sil a hlavně nekritizujme a nepomlouvejme ty, kteří se snaží tuto situaci co nejlépe zvládnout, i když třeba vidíme, že tomu mohlo být jinak.

Přejme si, abychom se brzy vrátili opět do normální situace. K tomu přeji Vám všem i sobě brzký návrat.


Marie Smolková,

Býškovice