Každé ráno se slétají desítky havranů a kavek do Brodku u Přerova. Tito ptáci se vyznačují vysokou inteligencí a zvídavostí. V každé skupině jsou havrani, kteří když zjistí, že se k nim něco blíží, ihned upozorní ostatní. Všichni okamžitě odlétnou do bezpěčné vzdálenosti. Právě z tohoto důvodu je jejich focení velmi obtížné.

Dříve létaly do Brodku u Přerova stovky havranů, ale jakmile byly pokáceny stromy u rybníku v Předmostí kvůli prostoru pro dálnici, havranů ubylo.

Dnes havrani hledají potravu v okolí zemědělského družstva, sladovny, na poli, ale nejvíce létají na sídliště a okolí domů, kde jim lidé přihodí něco k snědku

Navečer odlétájí desítky havranů za nedalekou obec Rokytnici, kde nocují na stromech.

Jan Teimer