Občané připravili železný šrot před dům, těžký odpad vynosili hasiči ze dvorů a zahrad sami. Sbíraný železný šrot odváželi autem Obecního úřadu, který jim auto zapůjčil. Sběr hasiči prováděli v Brodku a místní části Lukové.

Nasbíraný šrot byl svážen k požární zbrojnici, kde byly dva kontejnery, které přistavila olomoucká firma Sběrných surovin. Ještě ten den byl železný šrot odvezen. Bylo nasbíráno na pět tun odpadu.

Výtěžek za železný šrot použije SDH Brodek u Přerova k částce na zakoupení nové požární cisterny, kterou by rádi v příštím roce pořídili. Stará cisterna je zastaralá a nevyhovuje dnešním požadavkům.

Jan Teimer