O přestávkách smích a povyk dětí, během vyučovacích hodin skoro až hrobové ticho, jen občas je slyšet zpoza některých dveří hlas vyučujícího učitele, nebo sborový zpěv žáků při hudební výchově.

To můžete zažít v každé běžné škole. Jo, a taky pravidelné zvonění.

V této maloměstské devítiletce už ale vládne jen to hrobové ticho. Naposledy zde zazvonilo před pár desítkami let, když byla otevřena nová, moderní škola o pár ulic dál.

Lada, Pfaff nebo Veritas. Podívejte se, čím šily naše babičky
RETRO: Lada, Pfaff nebo Veritas. Podívejte se, čím šily naše babičky

Město nabídlo budovu poměrně levně na prodej, zakoupil ji podnikatel okresního formátu s tím, že z ní udělá penzion pro důchodce.

Z plánů však poměrně brzy sešlo a tak je tato rozlehlá budova bývalé základní školy ikonou urbexerů, kteří se při návštěvách podepisují na tabuli v učebně 8. třídy.  

Autor projektů Vespula photo a Touch of Decay  

Žilo tu poměrně dost lidí a jednoho dne všichni zmizeli. Zůstal po nich jen velmi specificky zařízený dům, spousta fotografií a zapomenuté jídlo.
Opuštěná zlatá klec. Zmizeli. Zůstal americký sen, fotky a květované tapety
Slavnostní odemykání Baťova kanálu v roce 2022.
FOTO: Vzhůru na plavbu. Baťův kanál ve Spytihněvi byl slavnostně odemčen