Geomorfologicky náleží vodní dílo Kružberk do Vítkovské vrchoviny.

Stavba betonové hráze, umístěné do skalního podloží, byla započata v roce 1948 a ukončena roku 1955.

Jiří Baran