V sobotu 4.dubna 2020 po 13.hodině přiletěli na hnízdo tři čápi. Čáp - samec, který hlídal hnízdo, přivítal jen svoji družku. Ostatní dva čápi nesměli dosednout, protože hnízdo bránil zobákem a roztaženými křídly a nedovolil čápům usednout. Čápi kroužili ve výšce a nakonec museli odletět jinam. Čápi mohli být z Kokor nebo Majetína, protože tam byla ještě volná hnízda. Byla to podívaná, jak čáp střeží svoje hnízdo, které předtím upravil po divokých husách nilských, jež jej zpustošily.

Čapí samice byla po dlouhé cestě unavena a čáp - samec, letěl na pole pro potravu, aby ji nakrmil. Po chvíli dávali najevo svoji lásku a spokojenost. Je to hezká podívaná, jak se čápi shledali a nyní budeme jen čekat až samice snese vejce a po více jak měsíci se snad vyklubou mladí čápi.

Čápům se v okolí Přerova a Olomouce daří, protože je zde mnoho rybníků - například v Majetíně, Krčmani, Grygově i v Dubu nad Moravou a tam všude mají dostatek potravy.

Autor: Jan Teimer