Žáci druhého ročníku se za dodržení hygienických pravidel seznámili s praktickým nácvikem první pomoci druhé osobě při různých úrazech, naučili se správně obvázat poraněnou končetinu nebo hlavu. Na cvičné figuríně zhlédli ukázku umělého dýchání a mohli si vyzkoušet i srdeční masáž.

V rámci nácviku procvičili stabilizování zraněného v zotavovací poloze a připomněli si také telefonní čísla záchranných složek. Děti byly zaujaty jak samotnou činností, tak i poutavým výkladem paní lektorky.

close Děti ze školní družiny při ZŠ Svisle v Přerově se učily první pomoc. info Zdroj: archiv ZŠ Svisle zoom_in Děti ze školní družiny při ZŠ Svisle v Přerově se učily první pomoc.

Cílem akce bylo zvládnout praktické poskytnutí první pomoci a seznámit se se zásadami, jak předcházet úrazům. Současně si děti připomněly zásady hygieny a bezpečného chování v souvislosti se zvýšeným epidemiologickým nebezpečím. 

Hana Chlopčíková,
vedoucí vychovatelka školní družiny