A to každé dítko dostalo kartičku, kde muselo splnit 6 úkolů, které se mu zapisovaly na různých stanovištích. Jako první úkol bylo zhotovení čepky z papíru.

Někdo ji měl rázdva složenou, někomu musela napovědět námořnická hlídka, nebo pomoct některý z rodičů. Poté na 2. stanovišti jako rybáři měli co nejdřív vychytat všechny magnetické rybičky, což nebylo jednoduché.

Další úkol byl naházet balónky do oken parníku. Velkou senzací byl úkol číslo 4 a to vlézt do otvoru lodičky a co nejdříve zdolat překážkovou dráhu.

Ty malé děti neviděly ani na dráhu, ne tak ještě běžet, ale byly z toho nadšené. Nejvíc zaujalo házení do pyramidy plechovek ani ne tolik, kolik jich shodí najednou, ale to jaký kravál ty plechovky dělaly.

Děti se v Horních Těšicích bavily ponámořnicku.Děti se v Horních Těšicích bavily ponámořnicku.Zdroj: Milena Rušarová

Zajímavý byl poslední úkol, kdy na nohu byl dětem připevněn plastový kelímek, ve kterém měli barevný malý míček a ten museli asi po 3 metrech vysypat do kyblíčků.

Tento úkol byl pro všechny zábavný, obzvlášť, když se kyblíčku netrefil a balónek chytali všichni. Za splnění všech úkolů pak dostali občerstvení a sladkosti dle výběru.

Každé dítko dostalo bílé tričko a to mělo možnost si ozdobit dle připravených šablon. Na závěr pak shlédli film.

Zahájení prázdnin se zúčastnilo 28 dětí s rodiči, s babičkou nebo dědou a všem se moc líbilo. Členky kulturní komise připravily bohaté občerstvení, jako každý rok.

Poděkování patří všem, kdo se zapojil do příprav a věnoval svůj volný čas k radosti zúčastněných dětí.

Milena Rušarová,
Horní Těšice