Jsme velice rádi,že zásluhou učitelek jsou naše děti a vnoučata ve školce spokojené a připravené na dalši mezník života-první třídu. Právě tomuto času patřil pátek v letošním roce ovlivněn koronavirem. Některé děti již nechodily do školky, ale  na tento den se moc těšily. Loučení se školkou bylo opět na hezkém výletišti v Zámrskách, odkud děti rovněž chodí do Skalické školky. Před všechny zúčastněné nastoupily paní učitelky a děti odcházejíci do první třídy. Učitelky poděkovaly dětem a vzpomněly nejhezčí chvíle společně prožité. Každé dítě obdrželo dárek, bylo samostatně hodnoceno a pasováno stužkou na školáka. I samotné děti za podpory maminek poděkovaly učitelkám a nechyběly slzičky na obou stranách. Dále vystoupila paní ředitelka školy a převzala si děti. Nechybělo bohaté občerstvení a nic nebránilo společnému povídání, zpěvu, tančení a opékáni na zámrském výletišti do večerních hodin. 

František Pavlík