Stacionář vznikl na základě iniciativy rodičů a odborníků. V Přerově scházely služby pro dospělé lidi s mentálním postižením. V květnu 1994 začínalo zařízení s dvanácti klienty. Tento počet průběžně narůstal. Pro sociální službu se podařilo získat dva propojené domy v Kosmákově ulicí, které prošly částečnou rekonstrukcí.

Začínali jsme skromně, získávali jsme vybavení ze zanikajících firem a společností, něco jsme nakoupili. Zaměřili jsme se na péči o tyto osoby s handicapem. Mnozí klienti se učili mezi sebou komunikovat, užívali si společnosti vrstevníků, učili se nové dovednosti, dle svých možností se vzdělávali.

S postupujícím posunem a rozvojem sociálních služeb přecházíme k podpoře našich uživatelů a nyní se snažíme o jejich maximální možnou samostatnost, která je u každého jiná. Pro někoho je to snadné, jiní kamarádi mají v této oblast značná omezení a podporu druhých budou potřebovat celý život.

Za dobu našeho působení jsme se setkali s řadou zajímavých a milých lidí. Pomohla nám řada sponzorů, dostáváme pozvánky na různé společenské a kulturní akce.

Naše sociální služby by nemohly fungovat bez dotací, které získáváme z kraje, města i okolních obcí a v rámci dalších projektů.

Na konci června se ve stacionáři konala zahradní slavnost k tomuto jubileu. Pozváni byli rodiče, klienti bývalí i současní, zaměstnanci, kteří zahajovali provoz, zástupci města, sponzoři a další příznivci. Zavzpomínalo se nad starými fotografiemi. Příjemnému posezení ve stínu ořechu přálo i příznivé počasí a hudební doprovod pozvané hudební skupiny.

Za Spolusetkávání Přerov
Hana Ryšánková