Většina vojáků chodí darovat krev či plazmu nepravidelně, v závislosti na aktuálních služebních povinnostech. Jako tradici pojali tuto ryze morální záležitost příslušníci 143. zásobovacího praporu Lipník nad Bečvou.

Pravidelné čtvrtletní hromadné dárcovství krve či plazmy pořádají na praporu již druhým rokem. Darovat přicházejí i vojáci, kteří se k tomuto kroku odhodlají poprvé. Řady pravidelných dárců krve se tak postupně rozšiřují. Celkový počet dárců ze „STOČTYŘICETTROJKY“ překonal v polovině tohoto roku číslo 140.

Na důležitost dárcovství vojáci nezapomněli ani v období koronavirové pandemie. Reagovali na výzvu řady nemocnic, které právě v současné době potřebují zajistit dostatečné množství krve a jejich složek.

Velitel 143. zásobovacího praporu, podplukovník Pavel Crhonek, navíc podpořil motivovanost příslušníků vyhlášením soutěže „Vánoční dar 2020“. Vítězem byla s nejvyšším počtem odběrů v období od začátku listopadu do poloviny prosince letošního roku vyhlášena rota logistiky. Celkem se do soutěže zapojilo 52 dárců, kteří darovali krev či plazmu 72krát.

„Děkuji všem, kteří se do soutěže zapojili a darovali to nejcennější, darovali kus života a naději pro pacienty, kteří jejich krev obdrží“ pronesl k vítězné jednotce podplukovník Pavel Crhonek.

Jak vlastně takový odběr při zavedení přísných hygienických opatření vzhledem k boji proti přenosu COVID-19 probíhá?

Samotný odběr provází přísná hygienická opatření, která vedou k minimalizaci přenosu koronavirové infekce. Samozřejmostí jsou ochranné pracovní pomůcky.

Před vstupem na transfúzní oddělení je zájemce o darování krve podroben testu, který spočívá v měření tělesné teploty dárce. Následuje vyplnění krátkého dotazníku týkající se zdravotního stavu dárce či jeho pobytu v zahraničí.

Dalším zavedeným preventivním opatřením je objednávání dárců na konkrétní čas, jež má taktéž své opodstatnění. Při dodržení stanoveného času nedochází k nežádoucí kumulaci dárců a umožní plynulý provoz oddělení.

Podplukovník Pavel Crhonek, vyzval také vojáky k odběru „anticovidové“ plazmy, kterou pak nemocnice využívají k léčbě nemocných COVID-19.

Zajímá vás, kolik krve celkem darovali vojáci v rámci celého pluku logistické podpory?

„Výsledek předčil naše očekávání. Mohli bychom jej přirovnat k zaplnění necelých pěti nádrží Tater T-810, z nichž každá pojme 320 litrů. V řadách 14. pluku logistické podpory máme souhrnem 307 dobrovolných dárců krve. Za 20 kalendářních měsíců darovali přibližně 800 litrů krve a 811 litrů plazmy,“ hodnotí výsledek dárcovství logistiků podplukovník Pavel Crhonek.

Petra Nováková