Město Potštát má své místní části

V dalším pokračování fotopříběhu o zapomenutém kraji Potštátska se pokusím čtenářům přiblížit také místní části města Potštátu.

Po Hranicích asi největší katastrální území ve správním obvodu Hranice zahrnuje kromě samotného Potštátu také Lipnou, Kovářov, Kyžlířov a Boškov, k nimž je třeba počítat ovšem také fungující menší osady, jako je Michalov, Hilbrovice nebo Kouty.

Také dříve samostatná obec Padesát lánů je dnes již dokonce přímou součástí Potštátu.

Nechci zabíhat příliš do popisování situace po válce, ale Potštátsko navazuje na vojenský prostor Libavá, v němž došlo po druhé světové válce k likvidaci více než dvaceti obcí, z nichž u některých lze doposud najít zbytky staveb, staré ovocné stromy v bývalých zahradách, pozůstatky polních mezí.

Příroda si však bere zpět vše, co ji kdysi člověk vyrval svou prací a za pár let bude již těžko znatelné, kde stály domy, kostely, školy, kaple, kde lidé po generace pracovali na své obživě, kde vychovávali své děti, kde se modlili, radovali i zažívali smutky a trápení.

Drsný, syrový a přitom tak krásný je kraj bývalých Sudet, oblast v níž žijí lidé, jejichž předci přišli po válce z různých koutů bývalého Československa, ale i Rumunska nebo Podkarpatské Rusi.

Zapustili zde své kořeny a snaží se navázat na ustřižený provázek příběhu, který zde zůstal po odsunu Němců a působení armády. Věřím, že se to podaří.

Pojďme tedy nahlédnout a ochutnat do kuchyně sídel, kde historie dýchá současností a budoucnost může ovlivnit každý z nás.

Příští týden vám opět prostřednictvím fotografií představím trochu více přírodu oblasti, její kouzlo a turistický potenciál.

Karel Machyl