Proto Obecní úřad Brodek u Přerova začal hledat úsporu energií ve veřejném osvětlení.

Podle informací starosty městyse Romana Zbožínka, byla v polovině února 2022 zahájena výměna 282 světelných míst a přechod od sodíkových výbojek k nízkoenergetickým LED světelným lampám.

Sbírka na pomoc Ukrajině v Brodku u Přerova.
Obyvatelé Brodku a Lukové se zapojili do sbírky na pomoc Ukrajině

Úspora elektrické energie po dokončení montáží by se měla pohybovat okolo 70 procent.

Tato obměna je podpořena dotací Ministerstva průmyslu a obchodu částkou 2 miliony. Celkové náklady na tento projekt VO Brodek u Přerova - EFEKT 2021 jsou 5 milionů.

Náklady za demontáž a montáž svítidel by se měly do 5 let vrátit. Firma provádějící výměnu svítidel také ekologicky znehodnotí stará svítidla.

Jan Teimer

Vodění medvěda 2022 v Turovicích.
S masopusty na Přerovsku se doslova roztrhl pytel. Podívejte se