Vzhledem k neustále se vyvíjející situaci a vládním opatřením týkajících se pandemie, je možné, že některé z avizovaných akcí mohou být zrušeny. Pro aktuální informace o možném zrušení jednotlivých událostí proto prosím sledujte internetové stránky či Facebook s aktuálními informacemi od pořadatelů akcí, a také web Ministerstva zdravotnictví: 
https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/

Hledání podobizny Komenského 
KDY:  do 22. listopadu 17 hodin 
KDE: Muzeum Komenského, Přerov 
ZA KOLIK: 20 korun 

Hlavním příspěvkem k výročí 350. úmrtí Komenského bude program Ve stopách Komenského, který má probíhat ve vybraných expozicích.

Zbrašovské aragonitové jeskyně 
KDY: denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin 
KDE: Teplice nad Bečvou 
ZA KOLIK: plné 130 korun, snížené 100 korun, děti do 15 let 60 korun 

Prohlídka jeskyní jen s průvodcem. Do Zbrašovských aragonitových jeskyní se rezervace pro jednotlivce neprovádějí! Rezervace pro hromadné skupiny (nad 10 osob) je potřeba dohodnout telefonicky na čísle 581 601 866.

Z deníku malého táborníka 
KDY: do 15. listopadu, denně od 9 do 17 hodin 
KDE: Muzeum Komenského, Přerov 
ZA KOLIK: 20 korun 

Muzeum Komenského připravilo hravou letní výstavu Z deníku malého táborníka – nejen všechny děti se na ní naučí zásady pobytu v přírodě, tábornické dovednosti a hry, poznávání fauny a flóry, orientaci v mapách a terénu, užijí si napínavou stopovačku s odměnou. To vše na táborníky čeká v historickém sále přerovského zámku.

Lubomír Jarcovják – Prohled 
KDY: do 1. listopadu, v sobotu od 9 do 16 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin 
KDE: Synagoga, Hranice 
ZA KOLIK: vstup zdarma 

Grafik a umělec Lubomír Jarcovják studoval v letech 1981 až 1987 na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V letech 1993 až 1994 na Střední průmyslové škole grafické v Praze obor konzervátorství. Věnuje se grafice, práci s papírem a knižní vazbě, práci s betonem, pískovcem a kombinaci různých materiálů při tvorbě sochařských objektů.
Samostatně vystavuje od roku 1986, kromě České republiky například také v Německu a Rakousku. Kolektivních výstav se účastní také od roku 1986. V letech 1997 získal na Bienále české grafiky v Ostravě Grand Prix, v roce 1998 obdržel na Trienále umělecké knižní vazby v Kroměříži Čestné uznání, v roce 2004 Čestné uznání na výstavě Grafika roku v Praze. Je autorem rozsáhlého projektu 14 zastavení Křížové cesty na Bukovanech. Žije a tvoří v Šarovech u Zlína. Jeho díla jsou zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

Renata Doleželová – Odstíny 
KDY: do 30. října, v neděli od 14 do 17 hodin 
KDE: Galerie Severní křídlo zámku, Hranice 
ZA KOLIK: zdarma 
Renata Doleželová pochází z Hranic. Studovala teorii umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Láska k výtvarnému umění ji provázela celoživotně. Prvními podporovateli v jejím rozhodnutí malovat se stali její nejbližší, rodina a přátelé, kteří nejenže si obrazy objednali, ale dokonce je dodnes mají doma vystavené.
Její olejomalby, akryly a kombinované techniky zachycují témata inspirovaná převážně přírodou, částečně i rodným městem a cestami po Evropě. Pro své obrazy volí velká plátna, a raději než realismus používá k vyjádření abstrakci. Zatím nejrozměrnějším dílem, které namalovala, je obraz vánoční zimní krajiny o velikosti 6 × 2 metry, technikou akryl, určený pro divadelní představení živého betléma a vytvořený pro Městská kulturní zařízení Hranice. Od roku 2016 je členkou výtvarné skupiny Beneart vedené malířem Václavem Benediktem. V současnosti žije a pracuje v Praze. Její díla se nacházejí v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

Ve znamení kříže a kalicha 
KDY: do 22. listopadu, v sobotu od 9 do 16 hodin, v neděli od 9 do 17 hodin 
KDE: Stará radnice, Hranice  
ZA KOLIK: zdarma 

Výstava mapuje historii této církve v Drahotuších a v Hranicích, ale také život mistra Jana Husa. K vidění je instalace oltáře, historický talár, kalichy, obrazy, historické fotografie, knihy, dokumenty a další sakrální předměty.

Církev československá husitská je křesťanská církev, která byla vyhlášena 8. ledna 1920. Prohlašuje, že zdrojem jejího učení je Písmo svaté, usiluje o návrat k prvotní církvi, tedy k pravému jádru křesťanství. Považuje se rovněž za pokračovatele učení mistra Jana Husa. V Drahotuších tato církev vznikla 16. března 1921 pod názvem Církev československá. Bylo jí zakázáno konat bohoslužby v římskokatolickém kostele. Bohoslužby se tak konaly pod širým nebem na prostranství před kostelem. Po stížnostech katolíků město Drahotuše nabídlo náboženské obci bezplatné užívání místností na radnici, kde se konaly bohoslužby až do otevření Husova sboru v roce 1936. Náboženská obec zakoupila v 40. letech 20. století budovu bývalé synagogy v Hranicích a centrum duchovní správy se z Drahotuš přeneslo do Hranic, kde se v současné době konají také bohoslužby této církve.

Reminiscence 
KDY: do 31. října, v sobotu od 9 do 12 hodin 
KDE: Coffee Obsession, Hranice 
ZA KOLIK: zdarma 

Jedná se o ohlédnutí za mezinárodním sympoziem malby Hraniceum 2020, které se konalo v červenci letošního roku v Galerii Severní křídlo zámku v Hranicích. Výstavy se se svými díly zúčastní sedm malířů z polského Krakova a malíři z Unie výtvarných umělců Olomoucka.

První proti okupantům. Přerovské povstání 1. 5. 1945 
KDY: do 1. listopadu, v sobotu i neděli od 9 do 17 hodin 
KDE: Muzeum Komenského, Přerov 
ZA KOLIK: 40 korun 
Výstava k výročí konce 2. světové války odkrývá dramatickou historii prvního protinacistického povstání v zemi, které vypuklo 1. května 1945 v Přerově.

Otevřené šteláře, figury a tropy 
KDY: do 28. března, v sobotu i neděli od 11.30 do 16 hodin hodin 
KDE: Galerie Konírna, Lipník nad Bečvou 
ZA KOLIK: zdarma

Výstava kovových plastik Václava Kitzbergera ve spolupráci s Kuk Rožnov pod Radhoštěm

Zdeněk Burian 
KDY: do 20. prosince v sobotu i neděli od 9 do 17 hodin 
KDE: Muzeum Komenského, Přerov 
ZA KOLIK: 40 korun 

Výstava k 115. výročí narození malíře Zdeňka Buriana vychází ze sbírek přerovského muzea a představuje soubory Burianových nástěnných obrazů pro školní vyučování. Celé předchozí generace se učily vnímat minulost skrze Burianovy obrazy dávných krajin, zvířat a lidí z cyklu Vývoj člověka, Země a vesmíru. Atraktivními exponáty jsou tři originály lidských typů z prvorepublikové série Země a lidé.